top of page
icons7.png
תוכנית ניצנים

חוק הצהרונים שנחקק בספטמבר 2017 הסדיר באופן רשמי את נושא הפעלת הצהרונים בישראל. במקביל לחקיקת החוק, משרד החינוך החל להפעיל את תכנית "ניצנים". 
ניצנים היא תכנית כלל ארצית, הטומנת בחובה יתרונות רבים עבור הילדים וההורים. התכנית הממומנת על ידי משרד החינוך הוזילה משמעותית את עלויות מסגרת הצהרון להורים, וזאת מבלי להתפשר על האיכויות בשטח. כל מסגרות רשת הכוכב הבא בכל הרשויות המקומיות פועלות תחת מתווה "ניצנים" של משרד החינוך. 
התכנית נולדה במטרה לעגן את פעילות הצהרונים בארץ במסגרת מקצועית מסודרת, אחידה, מובנית ומפוקחת כהלכה. עד ליישום התכנית, תחום הצהרונים בישראל היה פרוץ וחסר פיקוח בכל ההיבטים. כיום, כשהמחיר ידוע וקבוע, התחרות בין המפעילים השונים נסובה על האיכות – והמרוויחים הגדולים הם אתם – ההורים והילדים.  
בהיבט זה, הכוכב הבא הקדים את זמנו. מכיוון שהאיכות, המקצועיות, הארגון והסדר טבועים מאז ומתמיד בדי אן איי הרשתי שלנו, השתלבנו במתווה ניצנים בצורה טבעית וללא צורך בביצוע שינויים מרחיקי לכת.  

bottom of page