top of page
icons6.png
ימי שיא ואירועים מיוחדים

במסגרת הפעילויות בצהרונים מחכות לילדים הפתעות....

מעבר לתכנית הפדגוגית העשירה והחווייתית, מעת לעת נכונו לילדים ימי שיא שוברי שיגרה. לכל אירוע שיא נכתבת תכנית מיוחדת ומושקעת המוקדשת לנושא מסוים, אליו מופנה אור הזרקורים בשבוע או ביום מסוים.

הרציונל העומד בבסיס פעילות השיא, הוא לחשוף את הילדים לעולמות חדשים, ולקרב ולחבר אותם לערכים שונים באמצעות פעילויות אטרקטיביות של כיף והנאה.

בין אירועי השיא שלנו נמנים:

  • "שבוע ירקות או לא להיות"  - הטמעת תזונה בריאה מבוססת ירקות ופירות.

  • שיא הצחוק – פעילויות הומור, קומדיה ומסכות.

  • שבוע "שיא בחירות" בקלפי בממלכת החיות.

  • שיא העצמאות, שיא המנהיגות, שיא החברות ועוד...

bottom of page